Проф. Ваня Герова – част от екипа на МЦ Артро

Проф. Ваня Герова - част от екипа на МЦ Артро

Проф. Ваня Герова – гастроентеролог в МДЦ „ИСУЛ Царица Йоана“, гр. София, се присъединява към екипа на Медицински център „Артро“, гр. Гоце Делчев.

Научните интереси и специфичните професионални умения на проф. Герова са насочени към болести на тънкото черво, дебелото черво, синдром на Малабсорбция, болест на Крон, тумори, възпалителни чревни заболявания, абдоминална ехография, фибросигмоидоскопия и други.

Образование:

  • 1979 г. – проф. Ваня Герова завършва Медицинска Академия, София.

Специализации:

  • 1990 г. – Медицински факултет на Карлови Университет, Чехия.
  • 1988 г. – получава специалност „Гастроентерология и диететика“.
  • 1985 г. – получава специалност „Вътрешни болести“.

Медицински опит:

  • 2019 г. – придобива научна и образователна степен „Професор“.
  • 2012 г. – получава научна и образователна степен „Доцент“.
  • 2010 г. – придобива научна и образователна степен „Доктор“.
  • 1981 г. – започва работа в Клиника по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна“, гр. София. През 1985 г. става старши асистент, а три години по-късно (1988г.) – главен асистент.
  • 1979 г. до 1981 г. – проф. Герова работи като ординатор-терапевт в Районна болница в гр. Гоце Делчев (Вътрешно отделение).

 

Проф. Герова членува в множество български и международни медицински сдружения, като Българско дружество по гастроентерология, Български клон на Европейската организация за болест на Крон и улцерозен колит, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists – IASGO (Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози) и European Crohn & Colitis Organization – ECCO (Европейска организация за болест на Крин и улцерозен колит).

Специалистът по Гастроентерология взема участие в 113 национални, европейски и световни медицински форуми и конгреси. В кариерата си проф. Герова има 102 публикации в признати български и международни научни списания и сборници.

Проф. Ваня Герова ще преглежда в Медицински център „Артро“, гр. Гоце Делчев, на 19 август 2023 г. (събота). Всички пациенти, които имат желание да се срещнат с проф. Герова, могат да запишат час за преглед на телефон +359888062500.

Сподели:

Прочетете още