Д-р Роман Калинов се присъединява към МЦ Артро – Гоце Делчев

Д-р Роман Калинов се присъединява към МЦ Артро – Гоце Делчев

Д-р Роман Калинов, дм, е дългогодишен специалист по Вътрешни болести, Пневмония и Фтизиатрия от гр. Пловдив. Медицинските интереси на доктора са в областта на Пулмологията и здравето на белите дробове.

Д-р Калинов провежда профилактични прегледи, диагностика и лечение при различни болести на дихателната система – ХОББ, Бронхиална астма, Пневмонии, Белодробен карцином, Идиоптична белодробна фиброза, Туберколоза, COVID-19 и др.  

Образование

  • 1995 г. – д-р Роман Калинов завършва Медицински университет – Пловдив.

Специализации

  • 2011 г. – специалност по Вътрешни болести, Пневмония и Фтизиатрия.
  • 2004 г. – придобива специалност по Вътрешни болести, Пневмония и Фтизиатрия.

Д-р Калинов получава научно образователна степен „Доктор“, след защита на дисертация на тема „Хронична обструктивна белодробна болест“.

Медицински опит

Д-р Роман Калинов, дм, има над 28 години медицински опит в областта на Вътрешните болести и Пулмологията. Работел е във Вътрешното отделение на Първа градска болница – Пловдив.

  • 2002 г. – 2006 г. – работи като консултант по Вътрешно болести в Хирургическата клиника на УМБАЛ „Св. Георги“.
  • 2006 г. – практикува в Клиника по Пневмония и Фтизиатрия и като асистент към Първа катедра по вътрешни болести на МУ – Пловдив.

Днес, специалистът е част от екипа на МЦ МНТ „Хелткеър“ в гр. Пловдив.

Квалификации

Д-р Калинов притежава свидетелство за професионална квалификация за извършване на високоспециализирани медицински прегледи.

  • Бронхология – Фибробронхоскопия и Бронхология;
  • Интервенционална пулмология;
  • Спешна медицина и интензивни грижи;
  • Абдоминална ехография;
  • Бронхоскопия.

Д-р Роман Калинов, дм, ще преглежда в Медицински център „Артро“, гр. Гоце Делчев, на 18.02.2024г. Всички пациенти, които имат желание да се срещнат с д-р Калинов, могат да запишат час за преглед на телефон +359888062500.

Сподели:

Прочетете още