Д-р Трифон Вълков

Инфекциозни болести

Ранната диагностика и профилактика е най-доброто лечение

д-е Трифон Вълков

Образование и Опит

 • 1994г. – 2002 г.- Основно образование – I-во ОУ „Св. св. Кирил и Медодий“ гр. Гоце Делчев
 • 2002г. – 2006 г. – Средно образование – ПГИЧЕ „Св.Методий”- София
 • 2007г. – 2013г. – Висше образование-Медицински университет-София
 • От 2014 г. специализант по Инфекциозни болести в СБАЛИПБ ”Проф. Ив. Киров” ЕАД-София
 • От 2014 г. асистент по Инфекциозни болести в Катедра по инфекциозни болести към МФ при МУ- София
 • 2018 г. Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС ”ДОКТОР” на тема « Етиология, клинично протичане, диагностични подходи и лечение на острите инфекции на ЦНС с вирусна и бактериална етиология
 • От 2018 г. специалист по Инфекциозни болести

Научни трудове

 • МОНОГРАФИИ И УЧАСТИЕ В МОМОГРАФИИ
 • ТРИГЕМИНАЛЕН НЕРВ-НОРМА И ПАТОЛОГИЯ
 • ЕМБРИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА.ПАТОГЕНЕЗА НА НЯКОИ ПРИДОБИТИ ДЕФЕКТИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ

Статии в научни списания:

 • Кръстев, Димо; К. Петров; Т. Вълков „ЗНАЧЕНИЕТО НА БОЛЕСТИТЕ ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ” ЗДРАВЕ И НАУКА, ISSN 1314 – 3360; година 1, брой 1, стр. 22-26, 2011
 • Трифон Вълков „ФИЛОВИРУСИ“ НАУЧНО СПИСАНИЕ, ISSN 2367-4725; Януари, 2015, стр. 2-18
 • Т. Вълков, Д. Страшимиров, М. Славова, Е. Александрова, В. Кръстев, М. Илиева, И. Томова, И. Габърска, М. Тихолова. Особености в клиничното протичане и етиологичната диагноза на остри инфекции на ЦНС. Мед. Преглед 52, 2016, N 4, ISSN 1312-2193, с. 35-38
 •  Д. Страшимиров, Т. Вълков, Н. Янчева, И. Томова, М. Тихолова. Епидемичен взрив от гастроентерит с норовирусна етиология. Наука инфектология и паразитология 2/2016: 11-13
 •  Trifon Valkov, Julieta Hristova, Tatiana Tcherveniakova, Dobrin Svinarov Blood-Brain Barrier and Intrathecal Immune Response in patients with neuroinfections; Le Infezioni in Medicina, n. 4, 320-325, 2017
 • Т. Вълков, Ж. Христова, К. Калинов, М. Тихолова Особености в клиничното протичане и етиологичната диагноза на острите бактериални инфекции на ЦНС при пациенти, хоспитализирани в СБАЛИПБ “ проф Ив. Киров” ЕАД- София за периода 2011- 2016 г.; MEDICAL MAGAZINE vol.48; 32-34; 2017
 •  T. Valkov, J. Hristova, K. Kalinov, I. Elenkov, M. Tiholova CLINICAL MANIFESTATION AND ETIOLOGICAL DIAGNOSIS OF ACUTE CNS INFECTIONS ; MEDICAL REVIEW vol. LIV. 2018. № 1

Участия в научни прояви:

 • -„GREATING NEW EDUCATIONAL MODEL FOR STUDENTES PRESENTING THE TRIGEMINAL NERVE”   XI INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDICAL SCIENCES 13-16 MAY 2010 ,SOFIA,BULGARIA
 • “HISTOLOGICAL REPRESENTATION OF CUTANEOUS BASAL CELL CARCINOMA WITH DIFFERENT METHODS OF STAINING”21-ANNUAL ASSAMBLY OF IMAB 12-15 MAY 2011,VARNA,BULGARIA
 • “PRESENTATION OF A CLINICAL CASE OF SQUAMOSUS PAPILLOMA” 21 ANNUAL ASSAMBLY OF IMAB 12-15 MAY 2011, VARNA ,BULGARIA
 • “HISTOLOGICAL PRESENTATION OF A CLINICAL CASE WITH NEVROFIBROM USING SCHULTZE –STOHR METHODS OF STAINING” 21 ANNUAL ASSAMBLY OF IMAB 12-15 MAY 2011,VARNA,BULGARIA
 • Т. Valkov, M. Slavova, E. Alexandrova, V. Krystev, M. Ilieva, M. Tiholova SBALIPB “prof. Iv. Kirov”- Sofia INFECTIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN PATIENTS HOSPITALIZED IN “ PROF. IV. KIROV” HOSPITAL FOR INFECTIOUS DISEASES- SOFIA X-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ- ОКТОМВРИ 08-10.2016 – ТРЯВНА
 • Trifon Valkov, Julieta Hristova, Tatiana Tcherveniakova Blood-Brain Barrier and Intrathecal Immune Response in patients with neuroinfections XII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ-ОКТОМВРИ 12-14.10.2017 – гр. РУСЕ – Първа награда.
д-р Фурлакис

Д-р Василис Фурлакис

Д-р Анелия Радикова

Д-р Анелия Радикова

Д-р Красимира Александрова

Д-р Красимира Александрова

д-р Дмитрий Дмитренко

Д-р Дмитрий Дмитренко

д-р Мустафа Узунов

Д-р Мустафа Узунов

д-р Йордан Попов

Д-р Йордан Попов