Кабинет Рематология

Кабинетът Ревматология в Медицински център “Артро”, гр. Гоце Делчев, е снабден с високо технологично оборудване, с цел по-бърза и надеждна диагностика. Нашите специалисти използват персонализиран подход за лекуването на заболявания на опорно-двигателната система на всеки пациент.

Кабинет по Ревматология
Кабинет по Ревматология
Кабинет по Ревматология

Диагностика и лечение

Специалистите в кабинета провеждат обстойна диагностика и залагат на индивидуален подход при лечение на различните ревматологични състояния. 

Консултации

В Кабинета се провеждат консултации за оценяване на риск от ревматологични заболявания и поддържането на здравословен начин на живот.

Мониторинг

Ревматолозите се грижат пациентите чрез редовни прегледи и мониторинг на ревматологичните заболявания. 

Нашите лекари

Д-р Анелия Радикова

Ревматолог